Dlaczego domowa opieka pielęgniarska to hit wśród seniorów?

Dlaczego domowa opieka pielęgniarska jest ważna i na czym polega?

Pielęgniarska opieka domowa, szczególnie opieka długoterminowa jest skierowana do obłożnie i przewlekle chorych, przebywających w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych.

Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ oraz pielęgniarką środowiskową, a jej świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli jest bezpłatna. Z opieki domowej korzysta nie tylko sam pacjent, ale również jego najbliższa rodzina! Domowa opieka pielęgniarska jest świetnym rozwiązaniem i ogromną pomocą dla osób, które podczas swojej nieobecności chcą zapewnić swoim chorym członkom rodziny bezpieczeństwo oraz należytą i życzliwą opiekę – jak w domu.

Dlaczego domowa opieka pielęgniarska jest tak cenioną usługą medyczną, szczególnie wśród seniorów i osób chorych? Zapraszamy na wywiad z Panią Krystyną Nowak, kierownikiem Zakładu Opieki Domowej Fundacji „Unia Bracka”, który funkcjonuje już ponad 22 lata!

Pani Krystyno, czym właściwie jest Zakład Opieki Domowej?

Zakład Opieki Domowej realizuje usługę opieki długoterminowej nad osobami starszymi, które ze względu na swój wiek oraz towarzyszące choroby nie potrafią samodzielnie funkcjonować. Zazwyczaj pomagamy osobom, które nie są w stanie wykonywać codziennych czynności życiowych. Przyjmujemy osoby starsze, w podeszłym wieku, ale też młodszych pacjentów, którzy leczeni byli w szpitalach, po wypadkach, z urazami, z niedowładami, po wylewach, udarach czy zawałach. Z moich obserwacji i doświadczenia wynika, że domowa opieka pielęgniarska jest również ogromną pomocą dla rodzin pacjentów. W ramach swoich obowiązków staramy się usprawniać naszych podopiecznych, wykonywać wszystkie czynności w zakresie pielęgnacyjno-medycznym, ale też często na bieżąco podpowiadać rodzinie, jak opiekować się chorym lub wymagającym opieki członkiem rodziny. Śmiało mogę stwierdzić, że Zakład Opieki Domowej to nie tylko realna pomoc dla chorego, ale też wielkie wsparcie dla całych rodzin – uczymy rodziny opieki pielęgniarskiej.

Dla kogo jest Zakład Opieki Domowej? Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej?

Do Zakładu Opieki Domowej przyjmujemy osoby, które nie potrafią wykonać prostych, podstawowych czynności życiowych. Nie potrafią umyć się, ubrać, zejść po schodach, poruszać się. Nasi pacjenci zazwyczaj potrzebują drugiej osoby, aby swobodnie funkcjonować lub korzystają z chodzika, wózka inwalidzkiego lub poruszają się o kulach.

Jak wygląda przykładowy dzień pacjenta korzystającego z usług Zakładu Opieki Domowej?

Nasz zespół pracuje od godziny 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, ale zdarza się, że również w weekendy jesteśmy dostępni dla pacjentów. Każdy nasz pacjent ma swój indywidualny plan opieki, który sporządzany jest podczas pierwszej wizyty. Większość z naszych podopiecznych potrzebuje naszej pomocy już od godzin porannych. Podczas takiej porannej wizyty pomagamy w wykonaniu toalety, w przebraniu, podajemy leki, podłączamy kroplówki, robimy zastrzyki, wymieniamy cewniki, pionizujemy, prowadzimy ćwiczenia oddechowe. Po tak dobrze rozpoczętym dniu nastawienie do życia jest lepsze, co wiąże się z łatwiejszym i przyjemniejszym funkcjonowaniem. Część pacjentów wybiera również wizyty wieczorne, które z kolei przygotowują do nocnego odpoczynku. Podczas takiej wizyty również pomagamy w wykonaniu toalety, w przebraniu się do piżamy, podajemy leki czy kolację. Do naszych codziennych obowiązków należy też stały kontakt z rodziną chorego, wspólne ustalenia działań i opieki oraz kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W nagłych sytuacjach zdarzają się specjalne wezwania do chorego, podczas których pielęgniarka udziela porady, pomocy, a także według swoich kompetencji ocenia sytuację i decyduje czy chory powinien odwiedzić lekarza. Taka dyspozycyjność naszego zespołu daje ogromny komfort rodzinie, która wie, że w razie potrzeby chory zostanie otoczony opieką.

Kto zajmuje się pacjentami w Zakładzie Opieki Domowej?

Jak już wspomniałam w naszym zakładzie pracują pielęgniarki. Opieka domowa świadczona jest przez wykwalifikowane pielęgniarki opieki długoterminowej. Są to pracownicy po kursach, szkoleniach lub specjalizacji z opieki rodzinnej, paliatywnej czy też hospicyjnej. Współpracujemy również z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarkami środowiskowymi.

Gdzie znajduje się Zakład Opieki Domowej?

Zakład Opieki Domowej Fundacji „Unia Bracka” znajduje się w Przychodni Brackiej Knurów w Knurowie oraz w Przychodni Brackiej Halemba w Rudzie Śląskiej. Działamy na terenie wszystkich dzielnic Knurowa i Rudy Śląskiej.

Ile kosztuje opieka oferowana w ramach Zakładu Opieki Domowej?

Opieka długoterminowa jest bezpłatna, ponieważ refundowana jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak, aby zostać naszym pacjentem należy spełnić pewne wymagania.

W takim razie, jak można zostać pacjentem Zakładu Opieki Domowej? Jakie wymagania należy spełnić?

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą zostać zakwalifikowani pacjenci, którzy otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej. Pacjent powinien mieć również skierowanie od lekarza POZ. Skala Barthel jest kluczowym wyznacznikiem, ponieważ określa i ocenia stan chorego przede wszystkim pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak spożywanie posiłków, siadanie, przemieszczanie się, ubieranie, kontrolowanie potrzeb fizjologicznych, utrzymanie higieny osobistej. Im mniej punktów uzyska pacjent, tym jest bardziej niesamodzielny i tym samym potrzebuje opieki w szerszym zakresie. Jeśli uzyska 40 punktów lub mniej – zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia – możemy przyjąć jego wniosek i rozpocząć opiekę w ramach świadczeń udzielanych przez nasz Zakład. Badania z wykorzystaniem skali Barthel wykonywane są raz w miesiącu i na tej podstawie przedłużane jest świadczenie usług pielęgniarsko-medycznych.

Co dzieje się z pacjentami, którzy w badaniu skalą Barthel uzyskali więcej niż 40 punktów tzn. nie mogą skorzystać opieki w ramach NFZ?

Dla pacjentów, którzy według oceny skali Barthel i wytycznych narodowego Funduszu Zdrowia są na tyle samodzielni, że nie potrzebują długoterminowej opieki domowej, przygotowaliśmy ofertę komercyjną. Za opłatą można skorzystać z usługi opiekuńczo-pielęgnacyjnej. Zatrudniamy opiekunki, które zajmują się pacjentem – pomagają w codziennych czynnościach, przebierają, sprzątają, gotują. Jednak nie świadczą usług medycznych. Często zdarza się, że pacjenci zakwalifikowani do Zakładu Opieki Domowej wykupują również dodatkową opiekę opiekunki. Taka usługa kosztuje 38 złotych za godzinę.

Ile obecnie osób korzysta z pomocy Zakładu Opieki Domowej?

Na początku opiekowaliśmy się kilkoma pacjentami, obecnie jest ich aż 120. Niektórym z nich pomagamy już od 10-ciu, a nawet 15 lat!

Jakimi opiniami dzielą się pacjenci korzystający z usług Zakładu Opieki Domowej?

Początki często bywają trudne, ponieważ pacjenci chcą być samodzielni. Opieka jest dla nich kłopotliwa. Jednak po pierwszych wizytach słyszymy, że nie wyobrażają sobie życia bez naszych wizyt. Pomoc w codziennych czynnościach, rozmowy oraz sama obecność to wielka ulga i pocieszenie dla osób chorych i starszych. Często pacjenci traktują nas jak członków swojej własnej rodziny. Przywiązują się i chcą z nami spędzać swój czas. Na powitanie często słyszymy „czekałam na Panią”, „już nie mogłam się doczekać, kiedy Pani znów przyjdzie”. Pielęgniarki są dla nich „dobrymi duszami”, przyjaciółmi. To jest bardzo sympatyczne i daje nam siłę i wytrwałość oraz zapał do dalszej pracy.

Pani Krystyno, dziękujemy za rozmowę!

Ja również dziękuję.

opieka domowa Knurów


Na pytania dotyczące Zakładu Opieki Domowej, mającego swoją siedzibę w Przychodni Brackiej Halemba w Rudzie Ślaskiej oraz oddział w Przychodni Brackiej Knurów odpowiadała Krystyna Nowak, kierownik zakładu od ponad 6 lat.  Z Fundacją oraz samym ZOD związana jest jednak o wiele dłużej, gdyż współuczestniczyła w jego powstaniu i kierowała pracami administracyjnymi. Wspólne doświadczenia to już ponad 22 lata.