Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Administratorem Danych Osobowych jest
Fundacja „Unia Bracka”
ul. Kokota 172
41-711 Ruda Śląska
fundacja@uniabracka.pl

Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować,  pod adresem iod@uniabracka.pl lub pisząc na adres Administratora Danych Osobowych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.