Telefoniczna Obsługa Pacjenta +48 32 707 67 67


Medycyna pracy

Numery telefonów Numery wewnętrzne E-mail
Koordynatorzy
umów z kontrahentami
Kontakt dla firm w sprawie badań z zakresu medycyny pracy. +48 32 240 10 65 151 lub 152 medycyna.pracy@uniabracka.pl
Uwaga: Pacjenci indywidualni proszeni są o kontakt z poszczególnymi przychodniami.

Gliwice

Adres Numery telefonów Numery wewnętrzne E-mail
Przychodnia Bracka
Gliwice
ul. Bojkowska 20
44-100 Gliwice
+48 32 232 12 37
+48 32 231 14 90
Rejestracja: 100
Medycyna pracy: 218
Rejestracja RTG/ USG: 130
Rehabilitacja: 200
gliwice@uniabracka.pl
Przychodnia Bracka
Sośnica
ul. Błonie 13
44-100 Gliwice
+48 32 331 73 98
+48 32 232 20 20
Rejestracja: 100
Medycyna pracy: 412
Rejestracja RTG: 104
Rehabilitacja: 230
sosnica@uniabracka.pl

Katowice

Adres Numery telefonów Numery wewnętrzne E-mail
Przychodnia Bracka
Osiedlowa
ul. Brzozowa 21
40-170 Katowice
+48 32 258 97 43 osiedlowa@uniabracka.pl
Przychodnia Bracka
Staszic
ul. Mysłowicka 13
40-486 Katowice
+48 32 255 28 56 Rejestracja: 100
Medycyna pracy: 315
Rejestracja RTG: 224
Rehabilitacja: 312
Rejestracja poradni dla dzieci:
Tel: 32 256 11 18; 600 394 669
staszic@uniabracka.pl

Knurów

Adres Numery telefonów Numery wewnętrzne E-mail
Przychodnia Bracka
Knurów
ul. Dworcowa 3
44-190 Knurów
+48 32 235 13 41
+48 32 235 13 84
Rejestracja: 100
Medycyna pracy: 118
Rejestracja RTG/USG: 116
Rehabilitacja: 256
Zakład Opieki Domowej:
608 624 950
knurow@uniabracka.pl
Zakład
Opieki Domowej
w Knurowie
ul. Dworcowa 3
44-190 Knurów
(budynek Przychodni
Brackiej Knurów)
+48 608 624 950
+48 32 235 13 45
zod@uniabracka.pl

Mysłowice

Adres Numery telefonów Numery wewnętrzne E-mail
Przychodnia Bracka
na Chopina
ul. Chopina 54
41-406 Mysłowice
+48 32 225 02 21
+48 32 222 37 31
Rejestracja: 100 chopina@uniabracka.pl
Przychodnia Bracka
Wesoła
ul. Osmańczyka 4
41-408 Mysłowice
+48 32 223 92 86 Rejestracja: 100
Medycyna pracy: 203
Rejestracja RTG: 124
Rehabilitacja: 131
wesola@uniabracka.pl

Sosnowiec

Adres Numery telefonów Numery wewnętrzne E-mail
Przychodnia Bracka
Kazimierz-Juliusz
ul. Ogrodowa 1
41-215 Sosnowiec
+48 32 296 96 21
+48 795 107 477
Rejestracja: 21
Medycyna pracy: 13
Rejestracja RTG: 31
kazimierz-juliusz@uniabracka.pl
Przychodnia Bracka
Porąbka-Klimontów
ul. Dmowskiego 6A
41-219 Sosnowiec
+48 32 298 89 37
+48 32 298 26 04
Rejestracja: 100
Medycyna pracy: 205
Rejestracja RTG: 118
Rehabilitacja: 233
porabka-klimontow@uniabracka.pl
Rejestracja poradni
dla dzieci:
pk.pediatria@uniabracka.pl

Zabrze

Adres Numery telefonów Numery wewnętrzne E-mail
Przychodnia Bracka
Guido
ul. Ks. Jana Dzierżona 11A
41-800 Zabrze
+48 32 707 67 00 Rejestracja: 100
Medycyna pracy: 119
Rejestracja RTG/USG: 149
Rehabilitacja: 146
guido@uniabracka.pl
Przychodnia Bracka
Zabrze
ul. 3 Maja 89
41-800 Zabrze
+48 32 271 67 91 zabrze@uniabracka.pl