Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą Fundacji „Unia Bracka”.

Zarząd

Przemysław Zawadzki

Prezes Zarządu

Administracja

Beata Werner

Dyrektor Medyczny

+48 32 240 10 65
wew. 220

Maria Pakosz

Naczelna Pielęgniarka

+48 32 240 10 65
wew. 150

Natalia Sado

Główna Księgowa

+48 32 240 10 65
wew. 160

Zespół
Finansowy

+48 32 240 10 65
wew. 161, 162, 163

Zespół
ds. Organizacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej

+48 32 240 10 65
wew. 141, 151, 152

Ewa Kubica

Kierownik

+48 32 240 10 65
wew. 143

Zespół
ds. Pracy

+48 32 240 10 65
wew. 181, 182, 183, 184

Ewa Kaczor

Kierownik

+48 32 240 10 65
wew. 180

Zespół Techniczno-Majątkowy

+48 32 240 10 65
wew. 171, 172, 230, 231

Joanna Kasperczyk

Kierownik

+48 32 240 10 65
wew. 170

Paweł Chromik

Inspektor
Ochrony Danych

+48 32 240 10 65
wew. 132

Zespół
ds. IT

+48 32 240 10 65
wew. 131, 132, 134

Marcin Orzeł

p.o. Kierownika

Ewa Kaszek

Specjalista
ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy

+48 32 240 10 65
wew. 201

Zespół
ds. Marketingu

+48 32 240 10 65
wew. 241, 242

Paulina Pitrowska

Kierownik

+48 32 240 10 65
wew. 240

Koordynator
ds. Skarg i Wniosków