Fundacja „Unia Bracka” powstała w efekcie podpisania w roku 1992 aktu założycielskiego przez Fundatorów, w tym 63 kopalnie węgla kamiennego oraz organizacje związkowe działające w branży górniczej.