Każdy dom jest inny, a domownicy mają swoje indywidualne nawyki. Dlatego tworząc w 2000 roku Zakład Opieki Domowej Fundacji „Unia Bracka”, myśleliśmy o osobach, które podczas swojej nieobecności chcą zapewnić swoim bliskim bezpieczeństwo oraz należytą i życzliwą opiekę – jak w domu.

Powołany przez nas zespół medyczny doskonale wie, jak ważna jest dbałość o proste domowe czynności, które z wiekiem lub postępem choroby sprawiają coraz większe trudności. Szanujemy indywidualne potrzeby Pacjentów, dlatego opieka nad chorym w domu polega przede wszystkim na ścisłej współpracy rodziny z naszym zespołem medycznym, a także wspólnym ustaleniu ostatecznego zakresu usług.

Zakład   Opieki   Domowej   zajmuje   się   organizacją   opieki   nad   pacjentami  świadczonej w warunkach domowych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie na terenie Rudy Śląskiej oraz Knurowa. Zakres swoich usług dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów.