Kondolencje dla Rodziny śp. lek. Marka Włosowicza

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego długoletniego współpracownika

śp. lek. Marka Włosowicza

Rodzinie oraz Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia
oraz najszczersze kondolencje.

Zespół Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów
Zarząd i pracownicy Fundacji „Unia Bracka”