Program profilaktyki chorób układu krążenia

Szanowni Pacjenci!

W Polsce choroby układu krążenia to bardzo ważny problem, którym zajmują się lekarze od wielu lat. Pomimo istotnego postępu poczynionego w dziedzinie przeciwdziałania przedwczesnej umieralności z tej przyczyny, w 2013 roku nadal powodem 46% zgonów były choroby układu krążenia, a w roku 2021 ze wstępnych badań statystycznych wynika, iż zgony spowodowane chorobami układu krążenia stanowią około 35%! Przyczyną jest m.in. stres, mało ruchu, zła dieta, a także zaniedbanie w zakresie wykonywania badań profilaktycznych.

Dlatego, jeśli macie 35 – 65 lat i dotychczas nie rozpoznano u Was choroby układu krążenia oraz nie korzystaliście w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia albo jesteście osobami szczególnie obciążonymi czynnikami ryzyka, m. in.:

 • macie nadciśnienie tętnicze krwi,
 • macie podwyższone stężenie cholesterolu,
 • macie nadwagę lub jesteście osobami otyłymi,
 • palicie papierosy,
 • macie więcej niż 35 lat,
 • jesteście mężczyznami,
 • jesteście obciążeni genetycznie,

nie zwlekajcie – skorzystajcie z programu profilaktyki chorób układu krążenia!

Po co pacjentom program profilaktyki chorób układu krążenia?

Program profilaktyki chorób układu krążenia to jeden z programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Początkowo możliwość uczestniczenia w tym programie mieli jedynie niektórzy świadczeniodawcy, tzn. tylko niektóre przychodnie, a od 2008 roku profilaktykę ChUK mogą realizować wszyscy, którzy posiadają aktualny kontrakt z NFZ. Program przeznaczony jest dla osób w określonym wieku, które do tej pory nie były diagnozowane w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego. Pacjenci, którzy korzystają z darmowych badań profilaktycznych są świadomi, iż zdrowie jest w ich rękach i lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć.

Celem programu profilaktyki chorób układu krążęnia jest:

 • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka,
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
 • promocja zdrowego stylu życia czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz  aktywności fizycznej.

W trakcie programu pacjenci poszerzają swoją wiedzę na temat chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia, a jeżeli zostaną zakwalifikowani do grupy podwyższonego ryzyka, mają szansę na wczesne wykrycie choroby i zapewnione skuteczne leczenie specjalistyczne.

Jak można zostać uczestnikiem programu?

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, dlatego aby zostać uczestnikiem wystarczy tylko zgłosić się do swojego lekarza lub pielęgniarki w poradni podstawowej opieki zdrowotnej i wyrazić chęć udziału. Program jest realizowany we wszystkich poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. Wykaz naszych placówek znajduje się TUTAJ.

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadza z pacjentem wywiad i kieruje go na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie dokonywana jest ocena ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskazane, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

 • ponowne badania za 5 lat,
 • edukację zdrowotną i ponowne badania za 5 lat,
 • pozostawanie pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
 • skierowanie na dalsze leczenie do specjalisty.

Bezpłatne badania profilaktyczne Śląsk

Więcej informacji o programie znajdziecie TUTAJ.