CZY PROGRAM JEST DLA CIEBIE?

Tak, jeżeli:

jesteś osobą w wieku 35 – 65 lat i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz nie korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy.

Albo

jesteś osobą szczególnie obciążoną czynnikami ryzyka, m. in.:

 • masz nadciśnienie tętnicze krwi,
 • masz podwyższone stężenie cholesterolu,
 • masz nadwagę lub jesteś osobą otyłą,
 • palisz papierosy,
 • masz więcej niż 35 lat,
 • jesteś mężczyzną,
 • jesteś obciążony genetycznie.

CEL PROGRAMU:

 • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka,
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
 • promocja zdrowego stylu życia czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz  aktywności fizycznej.

KTO I GDZIE REALIZUJE PROGRAM?

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w swojej przychodni, w której posiadasz deklarację.

CO CIĘ CZEKA W RAMACH PROGRAMU?

Lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

 • ponownego badania za 5 lat,
 • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
 • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
 • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

KIEDY SIĘ ZAPISAĆ?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar swojemu lekarzowi lub pielęgniarce w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

CO PRZYGOTOWAĆ?

Na wizytę weź ze sobą jedynie dokument tożsamości.

JAK DŁUGO BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Termin zostanie wyznaczony w rejestracji zgodnie z dostępnością w danej placówce medycznej.

CO ZYSKASZ?

Podniesiesz swoją wiedzę na temat chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia, a jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka, będziesz miał szansę na wczesne wykrycie choroby i zapewnione skuteczne leczenie specjalistyczne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Więcej informacji dotyczących gwarantowanych świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (LINK) w części II (str. 5).

INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA ZA PROGRAM:

Narodowy Fundusz Zdrowia.

PODSTAWA PRAWNA:

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką chorób układu krążenia są finansowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Usługa realizowana jest w następujących przychodniach: