Zdrowie to dobro, o które należy się troszczyć. Mając na uwadze zdrowie Pacjentów, Fundacja „Unia Bracka” realizuje bezpłatne programy profilaktyki zdrowia, czyli zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, które są bezpieczne i uzasadnione.

Do ich głównych celów zalicza się:

  • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych,
  • poprawę stanu zdrowia określonej grupy docelowej.

Pacjenci Fundacji „Unia Bracka” mogą wziąć udział w następujących programach zdrowotnych:

  • program profilaktyki chorób układu krążenia realizowany przez poradnię podstawowej opieki zdrowotnej,
  • program profilaktyki gruźlicy realizowany przez poradnię podstawowej opieki zdrowotnej,
  • program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany przez poradnię położniczo-ginekologiczną.

Każdy program zdrowotny realizowany w Fundacji „Unia Bracka” został szczegółowo opisany. Kliknij poniżej na wybrany program, aby dowiedzieć się więcej.

Usługa realizowana jest w następujących przychodniach: