E-deklaracje – pomocna usługa online

Internetowe Konto Pacjenta to wiele możliwości!

Wiesz jak działa IKP? Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to przydatne narzędzie w systemie ochrony zdrowia, które ułatwia pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych. Pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni, a korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne.

O tym, co można załatwić przez IKP i jak je założyć pisaliśmy TUTAJ. Dziś chcemy przypomnieć, że na Internetowym Koncie Pacjenta można również bezpłatnie dwa razy w roku wybrać swojego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej

Jak wygląda procedura składania e-deklaracji do Przychodni Brackich Fundacji „Unia Bracka” przez IKP?

Aby wybrać lekarza, położną lub pielęgniarkę POZ:

 • zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta,
 • w górnym menu wybierz „Moje konto”,
 • na dole strony, pod śródtytułem „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”, znajdź właściwą pozycję lekarz, pielęgniarka lub położna i kliknij „Wypełnij deklarację”,
 • po wybraniu odpowiedniej Przychodni Brackiej (zrobisz to klikając w nazwę Fundacja „Unia Bracka” z adresem Przychodni Brackiej, w której chcesz złożyć deklarację) wybierz dane lekarza, pielęgniarki lub położnej i zatwierdź swój wybór.
 • Przy wyborze przychodni zwróć uwagę na dopisek:
  • jeśli składasz deklarację do lekarza POZ wybierz Fundacja „Unia Bracka” z dopiskiem poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • jeśli składasz deklarację do pielęgniarki POZ wybierz Fundacja „Unia Bracka” z dopiskiem gabinet pielęgniarki POZ,
  • jeśli składasz deklarację do położnej POZ wybierz Fundacja „Unia Bracka” z dopiskiem gabinet położnej POZ.

Podobnie postępuj przy składaniu deklaracji dla dziecka lub osoby, która upoważniła Cię do działań na jej Internetowym Koncie Pacjenta. Informacja o decyzji zostanie przekazana do wybranej przychodni.

Ile razy w roku można zmienić lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ?

Lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ można wybrać bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Kolejna zmiana wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.

Opłata za kolejną zmianę lekarza nie będzie naliczona, jeśli nowa deklaracja jest związana:

 • ze zmianą miejsca zamieszkania,
 • z zamknięciem bądź likwidacją poprzedniej przychodni,
 • z przejściem na emeryturę poprzedniego lekarza POZ,
 • z ukończeniem przez pacjenta lub jego dziecko 18 lat.

Jesteśmy Blisko Ciebie

Fundacja „Unia Bracka” to aż 17 Przychodni Brackich w 8 miastach województwa śląskiego. W każdej z nich zapewniamy opiekę lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, a w wybranych placówkach także lekarza pediatry, którzy otoczą Cię swoją opieką na każdym etapie życia.  Jeśli jeszcze nie jesteś naszym pacjentem możesz złożyć deklarację poprzez konto IKP lub osobiście w wybranej przez Ciebie przychodni.