Zmiana miejsc udzielania świadczeń w ramach poradni dermatologicznej

Szanowni Pacjenci!

W związku z zakończeniem od dnia 1 kwietnia 2022 r. udzielania świadczeń medycznych w ramach poradni dermatologicznej w Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów w Sosnowcu chcielibyśmy poinformować, iż nadal mogą Państwo korzystać z opieki medycznej w ramach ww. poradni w pozostałych Przychodniach Brackich. 

Opiekę lekarzy specjalistów w poradniach dermatologicznych zapewniamy w: