Kriokomora – inaczej nazywana komorą kriogeniczną – jest urządzeniem wykorzystywanym do leczenia zimnem, czyli krioterapii ogólnoustrojowej. Zabieg polega na wykorzystaniu bardzo niskich temperatur, które mają prozdrowotny wpływ na cały organizm człowieka. Czynnikiem schładzającym kriokomorę jest ciekły azot. Zabieg w kriokomorze trwa od 2 do 3 minut. U dorosłego człowieka krótki, bardzo intensywny wpływ krańcowo niskich temperatur (od -110°C do -160°C) uruchamia reakcję hormonalną powodującą wzrost przemiany tkankowej i podwyższenie ciepłoty tkanek. Regularne korzystanie z kriokomory pozytywnie wpływa na odporność organizmu. 

Jest to doskonała metoda odnowy biologicznej, pozwalająca w szybki i efektywny sposób zregenerować organizm po wytężonym wysiłku. Sprzyja również szybszemu złagodzeniu dolegliwości, zwłaszcza bólowych, powstałych np. w wyniku uprawiania sportu.

Fundacja „Unia Bracka” dysponuje kriokomorą w Przychodni Brackiej Bielszowice w Rudzie Śląskiej oraz w Przychodni Brackiej Knurów w Knurowie.

Więcej informacji na temat zalet korzystania z kriokomory znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI.