Program profilaktyki gruźlicy w Przychodniach Brackich

Szanowni Pacjenci!

Co roku od 1 do 10 grudnia odbywają się Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc, dlatego przypominamy, że w naszych Przychodniach Brackich prowadzimy program dotyczący profilaktyki gruźlicy. Jeśli jesteście zdrowi, ale mieliście bezpośredni kontakt z osobą chorą na gruźlicę lub jesteście osobami, u których stwierdzono przynajmniej jeden czynnik ryzyka – zapoznajcie się z poniższymi informacjami, ponieważ możecie zostać uczestnikami bezpłatnego programu zdrowotnego!

Co to jest gruźlica?

Gruźlica jest chorobą zakaźną, która przenosi się drogą kropelkową jednak tylko przy długotrwałej ekspozycji. Kalendarz szczepień obowiązkowych obejmuje szczepienie przeciw gruźlicy w dzieciństwie jednak z czasem nasza odporność wygasa. Okres wylęgania choroby jest trudny do oszacowania, często choroba zostaje uśpiona i atakuje w przypadku spadku odporności, np. w wyniku niedożywienia. Najczęstszą postacią choroby jest gruźlica płuc, ale może też dotyczyć innych części ciała. Formy pozapłucne obejmują gruźlicę kości, opon mózgowych, nerek, układu moczowego, a także gruźlicę skóry.

Jakie są objawy gruźlicy?

Gruźlica nie daje charakterystycznych objawów. Mogą one mieć charakter ogólny, jak osłabienie, gorączka, utrata apetytu, ale też miejscowy, w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. Mogą wystąpić też duszności, bóle w klatce piersiowej lub krwotoki płucne.

Program profilaktyki gruźlicy


Ze względu na zakaźny charakter gruźlicy, istotne jest podejmowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia, zwłaszcza w obszarach o zwiększonym ryzyku występowania tej choroby.

Dla kogo jest program profilaktyki gruźlicy w Przychodniach Brackich?

Program jest dla:

 1. osób dorosłych, u których dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, ale miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę,
 2. osób, u których stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka:
 • bezrobocie,
 • bezdomność,
 • niepełnosprawność,
 • obciążenie długotrwałą chorobą,
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki.

Jaki jest cel programu profilaktyki gruźlicy?

Do głównych celów programu należą:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
 • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę,
 • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Gdzie realizujemy program profilaktyki gruźlicy?

Program realizujemy we wszystkich Przychodniach Brackich. Aby wziąć udział w programie należy zgłosić się do pielęgniarki POZ, do której została złożona deklaracja wyboru. Wymogiem uczestnictwa jest również złożenie pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczono w badaniu ankietowym pielęgniarki POZ w programie profilaktyki gruźlicy (także w innych poradniach).

Jak wygląda udział w programie profilaktyki gruźlicy?

Po przystąpieniu do programu pielęgniarka POZ przeprowadza wywiad zdrowotny, wypełnia ankietę, a następnie przeprowadza edukację zdrowotną.

W przypadku osób z grupy największego ryzyka zachorowania (powyżej 9 punktów uzyskanych w ankiecie) pielęgniarka POZ przekazuje pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety lekarzowi POZ, do którego została złożona deklaracja oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, m. in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Jeżeli w wyniku badania ankietowego uczestnik programu nie zostanie zakwalifikowany do grupy największego ryzyka zachorowania (9 punktów lub mniej) i tym samym dalszej diagnostyki lub w wyniku przeprowadzonej przez lekarza POZ oceny stanu zdrowia nie zostanie rozpoznana gruźlica, ponowne badanie ankietowe pacjent będzie mógł wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania.

program profilaktyki gruźlicy