Postępowanie dot. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”

Fundacja „Unia Bracka” ogłasza postępowanie w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”.

W celu złożenia oferty prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem oraz postępowanie zgodnie z zawartą w nim instrukcją. Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2023 r. o godzinie 15:00. Terminem złożenia oferty jest data wpływu do siedziby Fundacji „Unia Bracka”.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy z Panią Natalią Sado Główną Księgową Fundacji „Unia Bracka”; e-mail: natalia.sado@uniabracka.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin wyboru firmy audytorskiej

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2023 i 2024.

Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wersja edytowalna

Wykaz osób przeprowadzających badanie – wersja edytowalna

Wykaz usług – wersja edytowalna