Bracki Program Rehabilitacji – podsumowanie w liczbach

Szanowni Pacjenci!

Minęły ponad 3 lata realizacji projektu pn. Bracki Program Rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na początku czerwca ostatni pacjenci odbyli końcowe wizyty lekarskie, a 30 czerwca zakończyliśmy realizację całego projektu. Czas na podsumowania!

Kilka ważnych liczb…

  • 5 421 – tyle konsultacji lekarskich udzielili lekarze rehabilitacji medycznej,
  • 3 600 – tyle konsultacji udzielili nasi fizjoterapeuci,
  • 2 136 – tyle osób złożyło formularz zgłoszeniowy do udziału w programie,
  • 1 821 – tyle osób skorzystało z udziału w naszym projekcie w zakresie świadczeń rehabilitacji leczniczej,
  • 1 800 tyle osób skorzystało z 15-dniowych turnusów rehabilitacyjnych,
  • 810 – tyle spotkań edukacji zdrowotnej, żywieniowej oraz psychoedukacji zorganizowaliśmy dla uczestników programu,
  • 60 – tyle osób personelu medycznego (lekarzy i fizjoterapeutów) podniosło swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach,
  • 1 233 – tyle dni dbaliśmy o zdrowie naszych pacjentów w ramach programu!

Pomimo wielu trudności związanych z realizacją programu w czasie pandemii COVID-19, czasowym zakazom przyjmowania pacjentów w przychodniach, organizacji grupowych spotkań edukacyjnych czy prowadzenia rehabilitacji w naszych pracowniach udało nam się pomóc aż 1 800 osobom, które zakończyły pełną ścieżkę udziału w naszym programie. Przez ponad 3 lata personel naszych 10 Przychodni Brackich wspólnie wspierał pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego w powrocie do zdrowia. Dziękujemy Wam za to!

Z czym związany był program?

Projekt skierowany był do pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego lub mięśniowego, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagali szybkiej i kompleksowej rehabilitacji. Każdy uczestnik programu objęty został indywidualnym planem terapii dostosowanym do jego potrzeb związanych z danymi schorzeniami. Dzięki uzyskanym świadczeniom medycznym stan zdrowia i jakość życia pacjentów zauważalnie poprawiły się, w wyniku czego mogli pozostać lub powrócić do aktywności zawodowej.