Podsumowanie „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”

Szanowni Pacjenci!

W 2022 roku już po raz szósty przystąpiliśmy do realizacji

„Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2022-2023”.

Program składa się z dwóch etapów:

  • pierwszy z nich to spotkania edukacyjno-informacyjne skierowane do chłopców i dziewcząt z rocznika 2008 oraz ich rodziców organizowane na terenie placówek oświatowych w Mysłowicach,
  • drugi etap polega na podaniu szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewczynkom z rocznika 2008. Zaplanowano podanie 145 dziewczynkom 2 dawek szczepionki Gardasil 9, a szczepienia dla wygody i komfortu rodziców odbywają się na terenie szkół biorących udział w programie.

Jak wyglądała realizacja programu w 2022 roku?

Podsumowując dotychczasowe działania miło nam poinformować, że w 2022 roku udało nam się:

  • przeprowadzić kampanię informacyjną, której celem było dotarcie do odbiorców programu tj. młodzieży z rocznika 2008 oraz ich rodziców z informacją o możliwości skorzystania z bezpłatnego szczepienia przeciwko HPV oraz zaproszenie ich do udziału w spotkaniach edukacyjnych,
  • zorganizować i przeprowadzić spotkania edukacyjne dla młodzieży z rocznika 2008 w 11 szkołach podstawowych i średnich oraz spotkania edukacyjne dla rodziców młodzieży z rocznika 2008 w kolejnych 11 placówkach oświatowych w Mysłowicach (we wszystkich edukacjach ogółem wzięło udział 97 osób), spotkania dla rodziców przeprowadzone zostały w październiku i listopadzie, a dla młodzieży w grudniu,
  • zaszczepić 106 dziewczynek pierwszą dawką szczepionki przeciwko HPV, u 14 dziewczynek ze względów zdrowotnych podanie pierwszej dawki zostało przesunięte na początek roku 2023. Szczepienia realizowane były zarówno na terenie mysłowickich szkół, jak również w 2 przychodniach Fundacji „Unia Bracka” tj. Przychodni Brackiej na Chopina oraz Przychodni Brackiej Wesoła.

Co dalej z programem?

Program zgodnie z harmonogramem będzie kontynuowany w roku 2023, w którym planujemy podać pozostałym 14 dziewczynkom pierwszą dawkę szczepionki oraz wszystkim 120 dziewczynkom drugą dawkę szczepionki.

Przypominamy, że głównym i najważniejszym elementem „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Mysłowice jest zaszczepienie dziewczynek z rocznika 2008 przeciwko wirusowi HPV szczepionką Gardasil 9. Założeniem programu jest umożliwienie jak największej liczbie dziewczynek skorzystanie z dwóch dawek szczepienia w szkole, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców oraz badaniu lekarza pediatry, które poprzedza podanie każdej dawki szczepionki. Dla wygody i komfortu rodziców, którzy nie muszą na szczepienie udać się specjalnie z córką do placówki medycznej, szczepienia odbywają się podczas zajęć lekcyjnych w gabinetach pielęgniarki szkolnej.

Dodatkowym także ważnym elementem programu jest przekazanie wiedzy:

  • rodzicom informacji w zakresie wirusa HPV oraz szczepionki Gardasil 9 i organizacji całego programu,
  • młodzieży informacji w zakresie ryzykownych zachowań seksualnych mogących mieć wpływ na nasze zdrowie, chorób przenoszonych drogą płciową i możliwości zapobiegania im ze szczególnym uwzględnieniem chorób wywołanych wirusem HPV, propagowanie nawyku systematycznego wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych celem wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Program HPV Mysłowice

Szanowni Pacjenci, pozostały jeszcze wolne miejsca dla dziewczynek, których rodzice wyrażą chęć ich bezpłatnego zaszczepienia przeciwko HPV! Z etapu szczepień mogą skorzystać zarówno dziewczynki, które uczęszczają do mysłowickich szkół, jak również dziewczynki, które mieszkają na terenie Mysłowic i są z rocznika 2008, ale nie uczą się w Mysłowicach. Wystarczy skontaktować się z jedną z Przychodni Brackich w Mysłowicach i zapytać o program.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.