Pierwsza dawka szczepienia przeciwko HPV

Szanowni Pacjenci!

Już w połowie listopada rozpoczniemy szczepienia dziewczynek z rocznika 2008 pierwszą dawką szczepionki przeciwko HPV w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w Mysłowicach!

Jak wziąć udział w szczepieniu przeciwko HPV?

Głównym i najważniejszym elementem „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Mysłowice jest zaszczepienie dziewczynek z rocznika 2008 przeciwko wirusowi HPV szczepionką Gardasil 9. Szczepienia dziewczynek odbywać się będą w placówkach oświatowych w trakcie lekcji według poniższego harmonogramu:  

  • I DAWKA – druga połowa listopada 2022        
  • II DAWKA – marzec / kwiecień 2023

Poprzedzone zostaną badaniem lekarskim lekarza pediatry przeprowadzonym również na terenie szkoły tuż przed szczepieniem. Szczepienia są dobrowolne, ale do zaszczepienia dziewczynki niezbędna jest zgoda rodziców POBIERZ DRUK. Zgodę należy oddać do wychowawcy klasy. Z etapu szczepień mogą skorzystać zarówno dziewczynki, które uczęszczają do mysłowickich szkół, jak również dziewczynki, które mieszkają na terenie Mysłowic i są z rocznika 2008, ale nie uczą się w Mysłowicach. Rodzice tych ostatnich mogą złożyć druk zgody na szczepienie oraz umówić termin szczepienia w Przychodni Brackiej na Chopina (ul. Chopina 54, Mysłowice) lub Przychodni Brackiej Wesoła (ul. Osmańczyka 4, Mysłowice).

W jakim terminie odbędą się szczepienia przeciwko HPV?

O terminie szczepienia będziemy informować rodziców telefonicznie. Jeśli dziewczynka zgłoszona do szczepienia będzie nieobecna w wyznaczonym terminie w szkole, szczepienie odbędzie się w jednej z naszych Przychodni Brackich w Mysłowicach, po wcześniejszym ustaleniu dokładnej daty.

Jeśli Wasza córka nie kwalifikuje się do udziału w ww. programie lub chcecie zaszczepić siebie lub Waszego syna skontaktujcie się z Przychodnią Bracką na Chopina i zapytajcie o szczepienie poza programem.

Jak wziąć udział w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych będących częścią programu?

W ramach programu, zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Mysłowice, zaplanowaliśmy również przeprowadzenie edukacji wśród młodzieży z rocznika 2008 zamieszkałej na terenie miasta Mysłowice oraz organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dla ich rodziców. Spotkania edukacyjno-informacyjne dla młodzieży odbywać się będą w wybranych szkołach podstawowych w trakcie trwania zajęć i skierowane są zarówno do chłopców jak i dziewczynek. Aby uczennica lub uczeń mysłowickiej szkoły mogli wziąć udział w edukacji w ramach programu niezbędne jest podpisanie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ DRUK. Zgodę należy oddać do wychowawcy klasy. O spotkaniach dla rodziców i ich harmonogramie więcej pisaliśmy TUTAJ.