Spotkania edukacyjne w ramach programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Szanowni Pacjenci – Mysłowiczanie!

W ramach realizowanego przez nas na terenie miasta Mysłowice „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2022-2023” rozpoczynamy zapowiadany przez nas już wcześniej etap szkoleń edukacyjno-informacyjnych dla rodziców dzieci z rocznika 2008 zamieszkałych na terenie miasta Mysłowice. Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania organizowane w szkołach podstawowych w Mysłowicach!

Jak wygląda „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2022-2023”?

Program składa się z dwóch etapów:

  • Pierwszy z nich to spotkania edukacyjno-informacyjne skierowane do młodzieży i rodziców, które na przełomie października i listopada organizowane będą w mysłowickich szkołach podstawowych.
  • Drugi etap polega na podaniu szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dziewczynkom z rocznika 2008. Szczepionki zostaną podane dzieciom, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie na terenie szkoły, po wcześniejszym badaniu lekarskim przeprowadzonym przez pediatrę.

W ramach programu zakładamy zaszczepienie 145 dziewczynek dwoma dawkami szczepionki Gardasil 9.

Spotkania edukacyjno-informacyjne w Mysłowicach.

Serdecznie zapraszamy rodziców chłopców i dziewczynek z rocznika 2008 na spotkania edukacyjno – informacyjne prowadzone przez magister położnictwa, w trakcie których będzie można uzyskać informacje na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz samej szczepionki. Rodzice dzieci z rocznika 2008 zamieszkałych na terenie miasta Mysłowice, a nie uczęszczających do szkoły podstawowej w Mysłowicach, mogą wziąć udział w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym w dowolnie wybranej placówce oświatowej wymienionej poniżej. Spotkania zorganizowane zostaną na terenie 11 mysłowickich szkół podstawowych w następujących terminach:

25 października 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Gen. J. Ziętka 116, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 6

26 października 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Armii Krajowej 30, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 9 oraz SP nr 2 w Mysłowicach

28 października 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Państwa Polskiego 6, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 3 oraz SP nr 4 w Mysłowicach

2 listopada 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Mikołaja Reja 28, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 10 oraz 12 w Mysłowicach

3 listopada 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 14 ul. 3 Maja 19, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 14 w Mysłowicach

4 listopada 2022 r. godzina 16:45

Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Górnicza 7, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 7 oraz ze Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów w Mysłowicach

7 listopada 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Kosztowska 46, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 5 oraz 16 w Mysłowicach

8 listopada 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 17 ul. PCK 209B, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 17 w Mysłowicach

9 listopada 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. ks. Jana Dzierżonia 26, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 11 oraz 15 w Mysłowicach

10 listopada 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Wielka Skotnica 2, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 1 oraz ze Szkoły Podstawowej Sportowej w Mysłowicach

15 listopada 2022 r. godzina 17:00

Szkoła Podstawowa nr 13 ul. ks. kard. A. Hlonda 14, Mysłowice – zapraszamy rodziców z SP nr 1 oraz ze Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach

 

Szczepienia Mysłowice