Bracki Program Rehabilitacji

Bezpłatna rehabilitacja poza kolejką NFZ – czy to możliwe?

TAK! Skorzystaj z BEZPŁATNEJ rehabilitacji BEZ KOLEJKI w ramach Brackiego Programu Rehabilitacji i ciesz się szybkim powrotem do zdrowia! 

W Przychodniach Brackich nadal trwa nabór do programu BEZPŁATNEJ rehabilitacji ze środków UE dla osób 50 plus, z którego mogą skorzystać pacjenci z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego. Program realizowany jest do 30 czerwca 2023 roku.

Co to jest Bracki Program Rehabilitacji?

Projekt skierowany jest do pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego lub mięśniowego, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają szybkiej i kompleksowej rehabilitacji. Każdy uczestnik programu objęty jest indywidualnym planem terapii dostosowanym do jego potrzeb związanych ze zdiagnozowanymi schorzeniami. Dzięki uzyskanym świadczeniom medycznym pacjent powinien odczuć znaczącą poprawę swojego stanu zdrowia oraz jakości życia, dzięki czemu pozostanie on aktywny zawodowo. Osobom poszukującym pracy udział w projekcie umożliwi powrót do aktywności zawodowej.

Kto może zostać uczestnikiem programu?

Uczestnikami Brackiego Programu Rehabilitacji mogą zostać osoby, które spełnią następujące warunki:

  • miejsce zamieszkania: województwo śląskie,
  • wiek: kobiety 50 – 59 lat; mężczyźni 50 – 64 lata,
  • stan zdrowia: rozpoznana choroba przewlekła układu kostno-stawowego lub mięśniowego (jedno z następujących schorzeń: zwyrodnienie wielostawowe, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, stawu kolanowego, pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego i inne zwyrodnienia stawów, spondyloza, choroby krążków międzykręgowych szyjnych i inne choroby krążka międzykręgowego, bóle grzbietu),
  • rehabilitacja: w ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent nie mógł korzystać z rehabilitacji finansowanej z NFZ, ZUS, KRUS, PFRON w zakresie ww. schorzeń.

Co zapewniamy uczestnikowi programu?

Każdemu uczestnikowi programu zapewniamy:

  • konsultacje specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
  • konsultacje fizjoterapeuty,
  • 15-dniowy turnus zabiegów rehabilitacyjnych,
  • zajęcia z zakresu psychoedukacji, edukacji zdrowotnej oraz dietetycznej.

Gdzie realizujemy usługę Brackiego Programu Rehabilitacji?

Projekt realizowany jest w pracowniach rehabilitacji w wybranych Przechodniach Brackich. Aby wziąć udział w Brackim Programie Rehabilitacji należy zapoznać się z REGULAMINEM, wypełnić dokumenty rekrutacyjne (FORMULARZ, OŚWIADCZENIE) i dostarczyć je do pracowni rehabilitacji jednej z Przychodni Brackich, w której chce się skorzystać z projektu.


Przychodnia Bracka Bielszowice

Ruda Śląska, ul. E. Kokota 172, tel. 32 340 30 64 wew. 350

Rehabilitacja Ruda Śląska

 


Przychodnia Bracka Halemba

Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 59, tel. 32 243 37 19 wew. 309

Rehabilitacja Halemba


Przychodnia Bracka Guido

Zabrze, ul. Dzierżona 11a, tel. 32 707 67 00 wew. 146

Rehabilitacja Zabrze


Przychodnia Bracka Staszic

Katowice, ul. Mysłowicka 13, tel. 32 255 28 56 wew. 312

Rehabilitacja Katowice


Przychodnia Bracka Wesoła

Mysłowice, ul. Osmańczyka 4, tel. 32 223 92 86 wew. 131

Rehabilitacja Mysłowice


Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów

Sosnowiec, ul. Dmowskiego 6a, tel. 32 298 89 37 wew. 233

Rehabilitacja Sosnowiec


Przychodnia Bracka Kazimierz-Juliusz

Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1, tel. 32 296 96 21 wew. 14


Przychodnia Bracka Bobrek

Bytom, ul. Konstytucji 89, tel. 32 395 05 13 wew. 127


Przychodnia Bracka Knurów

Knurów, ul. Dworcowa 3, tel. 32 235 13 41 wew. 256


Przychodnia Bracka Gliwice

Gliwice, ul. Bojkowska 20, tel. 32 231 14 90 wew. 200


Przychodnia Bracka Sośnica

Gliwice, ul. Błonie 3, tel. 32 331 73 98 wew. 230