Bracki Program Rehabilitacji

Bezpłatna rehabilitacja poza kolejką NFZ – czy to możliwe?

TAK! Skorzystaj z BEZPŁATNEJ rehabilitacji BEZ KOLEJKI w ramach Brackiego Programu Rehabilitacji i ciesz się szybkim powrotem do zdrowia! 

W Przychodniach Brackich nadal trwa nabór do programu BEZPŁATNEJ rehabilitacji ze środków UE dla osób 50 plus, z którego mogą skorzystać pacjenci z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego. Program realizowany jest do 30 czerwca 2023 roku.

Co to jest Bracki Program Rehabilitacji?

Projekt skierowany jest do pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego lub mięśniowego, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają szybkiej i kompleksowej rehabilitacji. Każdy uczestnik programu objęty jest indywidualnym planem terapii dostosowanym do jego potrzeb związanych ze zdiagnozowanymi schorzeniami. Dzięki uzyskanym świadczeniom medycznym pacjent powinien odczuć znaczącą poprawę swojego stanu zdrowia oraz jakości życia, dzięki czemu pozostanie on aktywny zawodowo. Osobom poszukującym pracy udział w projekcie umożliwi powrót do aktywności zawodowej.

Kto może zostać uczestnikiem programu?

Uczestnikami Brackiego Programu Rehabilitacji mogą zostać osoby, które spełnią następujące warunki:

  • miejsce zamieszkania: województwo śląskie,
  • wiek: kobiety 50 – 59 lat; mężczyźni 50 – 64 lata,
  • stan zdrowia: rozpoznana choroba przewlekła układu kostno-stawowego lub mięśniowego (jedno z następujących schorzeń: zwyrodnienie wielostawowe, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, stawu kolanowego, pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego i inne zwyrodnienia stawów, spondyloza, choroby krążków międzykręgowych szyjnych i inne choroby krążka międzykręgowego, bóle grzbietu),
  • rehabilitacja: w ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent nie mógł korzystać z rehabilitacji finansowanej z NFZ, ZUS, KRUS, PFRON w zakresie ww. schorzeń.

Co zapewniamy uczestnikowi programu?

Każdemu uczestnikowi programu zapewniamy:

  • konsultacje specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
  • konsultacje fizjoterapeuty,
  • 15-dniowy turnus zabiegów rehabilitacyjnych,
  • zajęcia z zakresu psychoedukacji, edukacji zdrowotnej oraz dietetycznej.

Gdzie realizujemy usługę Brackiego Programu Rehabilitacji?

Projekt realizowany jest w pracowniach rehabilitacji w wybranych Przychodniach Brackich. Aby wziąć udział w Brackim Programie Rehabilitacji należy zapoznać się z REGULAMINEM, wypełnić dokumenty rekrutacyjne (FORMULARZ, OŚWIADCZENIE) i dostarczyć je do pracowni rehabilitacji jednej z Przychodni Brackich, w której chce się skorzystać z projektu.

Ruda Śląska

Zabrze

Bytom

Gliwice

Knurów

Mysłowice

Sosnowiec

Katowice

 

 

 


Rehabilitacja Ruda Śląska

 


Rehabilitacja Halemba


Rehabilitacja Zabrze


Rehabilitacja Katowice


Rehabilitacja Mysłowice


Rehabilitacja Sosnowiec