Zmiana miejsc udzielania świadczeń w ramach poradni dermatologicznej oraz otolaryngologicznej

Szanowni Pacjenci!

W związku z zakończeniem od dnia 1 stycznia 2022 r. udzielania świadczeń medycznych w ramach poradni dermatologicznej w Przychodni Brackiej Pokój w Rudzie Ślaskiej oraz świadczeń medycznych w ramach poradni otolaryngologicznej w Przychodni Brackiej Wujek w Katowicach chcielibyśmy poinformować, iż nadal mogą Państwo korzystać z opieki medycznej w ramach ww. poradni w pozostałych Przychodniach Brackich. 

Opiekę lekarzy specjalistów w poradniach dermatologicznych zapewniamy w:


Opiekę lekarzy specjalistów w poradniach otolaryngologicznych zapewniamy w: