Warunki realizacji E-RECEPTY, E-SKIEROWANIA oraz E-ZLECENIA w ramach poradni POZ

E-recepta, e-skierowanie i e-zlecenie to cyfrowe dokumenty, które wystawia lekarz lub osoba uprawniona. Elektroniczna dokumentacja ma na celu usprawnić przebieg wizyty lekarskiej, realizację recept w aptece oraz zapisy do specjalistów. 


SPOSÓB REALIZACJI E-RECEPTY.

Pacjent otrzymuje e-receptę w formie:

 • gotowego wydruku w przypadku wizyty w gabinecie lub w przypadku odbioru wydruku dokumentu, wystawionego w wyniku Teleporady; wówczas Pacjent pokazuje farmaceucie lub personelowi medycznemu w danej placówce wydruk z czterocyfrowym kodem.
 • czterocyfrowego kodu przekazywanego ustnie podczas rozmowy w przypadku Teleporady realizowanej telefonicznie, po uprzedniej weryfikacji tożsamości Pacjenta i zapisów w systemie informatycznym.
 • jeśli Pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czterocyfrowy kod jest przekazywany za pomocą sms oraz skrzynki mailowej, bezpośrednio Pacjentowi, po wcześniejszym wystawieniu e-dokumentu przez pracownika personelu medycznego. Dokumenty elektroniczne e-recepty oraz e-skierowania mogą być wydrukowane z IKP.

KLIKNIJ TUTAJ: E-RECEPTA


SPOSÓB REALIZACJI E-SKIEROWANIA.

Pacjent podczas konsultacji/porady lekarskiej otrzymuje e-skierowanie w formie:

 • 4-cyfrowego kodu dostępu, który podaje się w wybranej placówce medycznej razem z numerem PESEL lub
 • e-maila z załączonym e-skierowaniem w pliku PDF.

w przypadku założenia Profilu Zaufanego oraz korzystania z Internetowego Konta Pacjenta i wybraniu opcji formy otrzymywania e-skierowań lub

 • wydruku informacyjnego z danymi potrzebnymi do rejestracji w przypadku, gdy pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta.

Po otrzymaniu e-skierowania należy zapisać się na świadczenia medyczne:

 • przez telefon – należy podać 4-cyfrowy kod i numer PESEL (nie trzeba dostarczać skierowania osobiście),
 • osobiście – należy przekazać 4-cyfrowy kod wraz z numerem PESEL lub przedstawić wydruk informacyjny albo informację o e-skierowaniu na ekranie swojego telefonu.

KLIKNIJ TUTAJ: E-SKIEROWANIE


SPOSÓB REALIZACJI E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE.

 1. Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.
 2. Od dnia 1.01.2020 r. zlecenia na wyroby medyczne potwierdza lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inna osoba uprawniona oraz dowolny oddział NFZ.
 3. Osoba uprawniona wystawia e-zlecenie na wyroby medyczne oraz otrzymuje e- potwierdzenie NFZ. Pacjent otrzymuje e-potwierdzenie w formie wydruku dokumentu do odbioru w rejestracji przychodni, wystawionego w wyniku Teleporady.
 4. Pacjent udaje się z wydrukowanym e-potwierdzeniem do sklepu medycznego, który ma podpisana umowę z NFZ.

KLIKNIJ TUTAJ: E-ZLECENIE


SPOSÓB REALIZACJI ZLECENIA BADAŃ DODATKOWYCH.

Pacjent otrzymuje zlecenia badań dodatkowych, laboratoryjnych lub obrazowych w formie gotowego wydruku do odbioru w rejestracji przychodni.