Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta

W Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) zawarte są informacje na temat danych medycznych. 


INTERNETOWE KONTO PACJENTA.

Aby założyć IKP Pacjent powinien posiadać profil zaufany ePUAP.

IKP daje możliwość:

  • uzyskania e-recepty,
  • uzyskania e-recepty od pielęgniarki lub położnej – zarówno po tradycyjnej wizycie, jak i po konsultacji w formie Teleporady (na odległość),
  • złożenia wniosku o kartę EKUZ,
  • upoważnienia innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o stanie Twojego zdrowia,
  • złożenia wniosku dotyczącego przygotowania kopii dokumentacji medycznej za dany okres,
  • złożenia elektronicznej wersji deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki lub położnej u wybranego świadczeniodawcy.

LOGOWANIE DO INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA.

Logowanie do IKP odbywa się za pomocą serwisu internetowego www.pacjent.gov.pl przy użyciu:

  1. Profilu zaufanego,
  2. E-dowodu, do którego przypisuje się swój numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.