Postępowanie dot. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”

Fundacja „Unia Bracka” ogłasza postępowanie w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka”.

W celu złożenia oferty prosimy o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem oraz postępowanie zgodnie z zawartą w nim instrukcją. Termin składania oferta upływa w dniu 15 września 2021 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy z Panią Natalią Sado pełniącą obowiązki Głównej Księgowej Fundacji „Unia Bracka”; e-mail: natalia.sado@uniabracka.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin wyboru firmy audytorskiej

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji „Unia Bracka” za lata 2021 i 2022.

Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wersja edytowalna

Wykaz osób przeprowadzających badanie – wersja edytowalna

Wykaz usług – wersja edytowalna