Pacjencie, pamiętaj o maseczce

Szanowni Pacjenci!

W nawiązaniu do rosnącej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, przypominamy o konieczności noszenia maseczek w naszych przychodniach.

Dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się wokół nas.

Prosimy również o to, aby:

  • przed przyjściem do przychodni telefonicznie ustalić termin wizyty, w szczególności dotyczy to osób mających objawy czynnej infekcji dróg oddechowych,
  • na ustaloną wizytę przyjść, jeśli to możliwe, bez osób towarzyszących,
  • na wizytę przybyć punktualnie, tj. nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną wizyty,
  • po wejściu do przychodni zdezynfekować ręce z zastosowaniem preparatów umieszczonych przy wejściu.

Przypominamy też, że w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem, zmianie uległy zasady udzielania porad medycznych w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.