Koronawirus – aktualne informacje

Zasady udzielania porad medycznych!

Szanowni Pacjenci! W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem, zmianie ulegają zasady udzielania porad medycznych w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.

Ważne informacje!

Przed przyjściem do przychodni prosimy o ustalenie telefonicznie terminu wizyty.

Pacjentom zostanie udzielona porada telefoniczna w przypadku:

  • podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
  • konieczności uzyskania recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w sytuacji, gdy lekarz posiada dokumentację medyczną pacjenta,
  • uzyskania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia w sytuacji, gdy lekarz posiada dokumentację medyczną pacjenta,
  • uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowia, gdy dziecko, które nie ma ukończonych 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia recepty i w przypadku wystąpienia konieczności zwolnienia lekarskiego.

Teleporada zostanie udzielana w jednym z dwóch terminów:

  • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście,
  • w późniejszym terminie, jeśli ustalony zostanie w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Ze względów bezpieczeństwa na wyznaczoną wizytę należy przybyć punktualnie.

Wejście do przychodni wyłącznie w maseczce ochronnej.

W przypadku konieczności uzyskania e-recepty na leki przyjmowane stale należy skontaktować się z przychodnią telefonicznie lub mailowo (dane teleadresowe przychodni dostępne w zakładce wybranej przychodni). W treści maila należy podać leki, na które pacjent potrzebuje receptę oraz dane umożliwiające identyfikację pacjenta. Kody potrzebne do realizacji e-recept zostaną odesłane mailowo.

Za pośrednictwem teleporady medycznej każdy Pacjent może otrzymać!

  • zlecenia,
  • e-zwolnienie,
  • e-receptę,
  • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy.


Kontakt z naszymi przychodniami!

W związku z wciąż zwiększającą się liczbą osób pragnących uzyskać informacje w naszych przychodniach poprzez kontakt telefoniczny – pomimo uruchomienia przez nas dodatkowych linii przeznaczonych do udzielania teleporad – czas oczekiwania na połączenie z naszymi placówkami może być wydłużony. Jest to spowodowane zaistniałą sytuacją epidemiczną, m.in. zwiększonym zapotrzebowaniem naszych pacjentów w zakresie uzyskania informacji drogą telefoniczną oraz wydłużeniem się czasu trwania rozmów telefonicznych (związane z przekazywaniem zapotrzebowania m.in. na leki). Zapewniamy jednak, iż stale monitorujemy nasz system teleinformatyczny i możliwości jego bieżącego usprawniania.

Realizacja recept

Jednocześnie w celu usprawnienia obsługi pacjentów zwracamy się z prośbą o kontakt z naszymi przychodniami także w formie mailowej w szczególności w przypadku składania zapotrzebowania na leki przyjmowane stale. W takim wypadku prosimy o przesłanie na adres mailowy wybranej Przychodni Brackiej danych w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, nazwa leku, ilość, gramatura leku. Po takim zgłoszeniu kod do recepty zostanie przesłany poprzez wiadomość sms lub pacjent będzie mógł odebrać receptę bezpośrednio w przychodni.

Upoważnienie do przekazywania danych medycznych Pacjenta

Chcielibyśmy również przypomnieć, iż informacji dotyczących danych medycznych pacjenta takich jak m.in. termin wizyty lekarskiej, termin szczepienia itp. możemy udzielić jedynie samemu pacjentowi lub osobie, która została przez niego we właściwy sposób upoważniona (za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub w formie papierowej).


Rejestracja ONLINE na test COVID-19

Szanowny Pacjencie! Jeśli źle się czujesz i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem, wejdź na stronę:  https://www.gov.pl/web/dom i wypełnij formularz online.

System określi, czy kwalifikujesz się do testu. Jeśli tak – otrzymasz zlecenie na test z konkretną datą. To nowe, duże udogodnienie dla pacjentów. Jeśli otrzymasz zlecenie na test, zostaniesz automatycznie objęty kwarantanną. Pozytywny wynik testu zmienia kwarantannę na izolację domową. Negatywny wynik testu zwalnia Cię z kwarantanny.

Zlecenie na test w kierunku COVID-19 nadal może wystawić każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz lekarz nocnej pomocy lekarskiej.

Formularz wypełniają osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały u siebie ryzyko zakażenia się koronawirusem.


Zasady kwarantanny oraz izolacji domowej obowiązujące od 2 września 2020r.

Kwarantanna (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie) została skrócona do 10 dni – dla osób, które nie mają objawów. Pacjent bezobjawowy nie będzie kierowany na testy diagnostyczne.

Izolacja domowa (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego jest dodatni) trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

Siódmego dnia izolacji pacjent otrzyma na podany przez siebie numer telefonu wiadomość SMS z informacją o konieczności kontaktu ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej między 8 a 10 dniem izolacji. Zalecamy kontakt z lekarzem POZ w ramach teleporady, podczas której lekarz – w zależności od stanu zdrowia pacjenta – zdecyduje o tym, jak długo potrwa izolacja.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o jej przedłużeniu. Zakończenie izolacji następuje po 3 dniach od momentu ustąpienia objawów jednak nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia ich wystąpienia.

Zalecamy pacjentom kontakt z lekarzem POZ w ramach teleporady, w trakcie której lekarz może zlecić wykonanie testu molekularnego RT-PCR po stwierdzeniu u pacjenta objawów takich jak: temperatura ciała powyżej 38°C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smaku oraz podejrzeniu zakażenia COVID-19.

Szczegółowe informacje dotyczące koronawirusa znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus