Nowe usługi<br>w Przychodni Brackiej Staszic – poradnia reumatologiczna

Szanowni Pacjenci!

Przypominamy, iż od 1 marca b.r. w Przychodni Brackiej Staszic w Katowicach można skorzystać z opieki medycznej w ramach nowo otwartej poradni reumatologicznej.

W związku z reorganizacją struktury placówek Fundacji usługi medyczne świadczone dotychczas w poradni reumatologicznej w Przychodni Brackiej Wujek realizowane są od 1 marca br. w Przychodni Brackiej Staszic przy ul. Mysłowickiej 13. Do nowej lokalizacji w Katowicach serdecznie zapraszamy pacjentów dotychczas korzystających ze świadczeń medycznych w Przychodni Brackiej Wujek jak również pacjentów, którzy jeszcze nie korzystali ze świadczeń w ramach poradni reumatologicznej.

Świadczenia realizowane są zarówno w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i odpłatnie.

 

Nowa lokalizacja poradni reumatologicznej w Katowicach

ul.Mysłowicka 13, Katowice
tel. 32 255 28 56
e-mail: staszic@uniabracka.pl