Leczenie w ramach Sieci Kardiologicznej dla pacjentów Przychodni Brackich

Nowe możliwości leczenia dla naszych pacjentów z chorobami kardiologicznymi

Nasi lekarze już od połowy roku mają możliwość kierowania pacjentów na leczenie w ramach Sieci Kardiologicznej. Pierwszy pacjent Przychodni Brackich został skierowany do niej w czerwcu 2023 r. W chwili obecnej do pilotażowego programu Sieci Kardiologicznej dołączyły wszystkie nasze poradnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie kardiologiczne w Gliwicach i Zabrzu.

Sieć Kardiologiczna to program pilotażowy opieki nad Pacjentami, którzy zmagają się z chorobami układu krążenia – schorzeń, które wymieniane są jako jedna z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków.

Wprowadzony program pilotażowy ma za zadanie skrócić czas oczekiwania na diagnozę i wdrożenie leczenia, poprawić jakość udzielanych świadczeń poprzez zwiększenie dostępności do najlepszych ośrodków w regionie, a także ocenić organizację i efekty opieki kardiologicznej na terenie wybranych województw.

Czym jest Sieć Kardiologiczna?

Sieć Kardiologiczna to struktura składająca się poradni i oddziałów, które przyłączyły się do współpracy w programie. Mogą to być:

  • poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
  • poradnie kardiologiczne i hipertensjologiczne,
  • szpitalne oddziały kardiologiczne oraz chorób wewnętrznych.

W każdym województwie, w którym realizowana jest Sieć Kardiologiczna wyznaczony został Regionalny Ośrodek Koordynujący. W województwie śląskim jest to Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Nad Programem w całej Polsce czuwa Krajowy Ośrodek Koordynujący – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Sieć kardiologiczna, czyli system opieki kardiologicznej powstał w celu skrócenia czasu reakcji w nagłych przypadkach, a także zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowej opieki na różnych etapach leczenia.

Kto może wziąć udział w programie?

Program skierowany jest do osób, które mają wstępne rozpoznanie jednej z następujących jednostek chorobowych:

  • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne,
  • niewydolność serca,
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia,
  • wady serca zastawkowe,

i jednocześnie

  • są pełnoletni,
  • posiadają aktualne ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ,
  • wyrazili zgodę na udział w programie.

Jak wygląda ścieżka, którą przechodzi Pacjent w programie Sieci Kardiologicznej?

1 KROK

Pacjent, który spełnia warunki przyjęcia do programu podczas wizyty u swojego lekarza rodzinnego w poradni POZ lub kardiologicznej zostaje zgłoszony przez lekarza do udziału w Sieci Kardiologicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.

2 KROK

Pacjent odbywa pierwszą wizytę u kardiologa, która powinna zostać zrealizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia do Programu. To właśnie na tej wizycie Pacjent dowiaduje się, czy zostaje przyjęty do Sieci Kardiologicznej.

3 KROK

Pacjent otrzymuje świadczenia związane z diagnostyką i leczeniem. W zależności od stanu zdrowia opieka nad Pacjentem realizowana jest w poradni kardiologicznej, poradni hipertensjologicznej lub na szpitalnym oddziale kardiologicznym.

Dlaczego warto skorzystać z udziału w pilotażowym programie Sieci Kardiologicznej?

Krótkie terminy – 30 dni to czas, w którym powinna rozpocząć się diagnostyka.

Osobisty koordynator – każdy Pacjent ma dedykowaną osobę, która się nim opiekuje i jest odpowiedzialna między innymi za ustalanie terminów wizyt.

Twoja ścieżka – diagnostyka i leczenie zgodne z przygotowanymi na potrzeby Programu wytycznymi, które opracowali eksperci z dziedziny kardiologii.

Dzięki udziałowi w programie Sieci Kardiologicznej Pacjent zyskuje szybki dostęp do specjalisty, wnikliwą diagnostykę w najlepszych ośrodkach kardiologicznych w regionie oraz indywidualny plan leczenia, na którego przygotowanie, dzięki współpracy wielu kardiologów, wpływ ma duże doświadczenie zebrane podczas wieloletniej praktyki zawodowej oraz najnowsze wyniki badań.

Jak dołączyć do programu Sieci Kardiologicznej?

Decyzję o zgłoszeniu i ewentualnym leczeniu w ramach Sieci Kardiologicznej dokonuje Twój lekarz w poradni POZ lub w poradni kardiologicznej. Jeśli jesteś naszym pacjentem i chciałbyś umówić się na wizytę w poradni POZ kliknij TUTAJ lub zadzwoń na numer telefonu wybranej Przychodni Brackiej lub Telefonicznej Obsługi Pacjenta (tel. 32 707 67 67).

Aby umówić się do poradni kardiologicznej Przychodni Brackich zadzwoń do wybranej przez Ciebie przychodni lub Telefonicznej Obsługi Pacjenta.

Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie internetowej SIECI KARDIOLOGICZNEJ.