Bezpłatne badania spirometrii, glukozy i ciśnienia z okazji Dnia Kobiet

Włączając się do akcji organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 18 Ruda Śląska Halemba oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej z okazji Dnia Kobiet Zespół medyczny Przychodni Brackiej Halemba będzie wykonywał bezpłatne profilaktyczne badania. Akcja Dama w Bibliotece już 7 marca!

Włączając się do X edycji akcji „Dama w Bibliotece” w dniu 7 marca w godzinach 11:00 – 14:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 18 w Rudzie Śląskiej Halemba przy ul. 1 Maja 32 będziemy wykonywać bezpłatne badania:

  1. Profilaktyka kardiologicznapomiary ciśnienia oraz zapoznanie z nową formą leczenia schorzeń kardiologicznych w poradni POZ – Opieka koordynowana program kardiologiczny.
  2. Profilaktyka diabetologicznapomiary poziomu glukozy we krwi oraz zapoznanie z nową formą leczenia schorzeń diabetologicznych w poradni POZ – Opieka koordynowana program diabetologiczny.
  3. Profilaktyka chorób płucbadania spirometrii (sprawdzające objętość i pojemność płuc).