Zmiana miejsca udzielania świadczeń medycznych w ramach poradni otolaryngologicznej w Rudzie Śląskiej

Szanowni Pacjenci!

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana miejsca udzielania świadczeń medycznych w ramach poradni otolaryngologicznej w Rudzie Śląskiej.

Poradnia otolaryngologiczna, funkcjonująca dotychczas w Przychodni Brackiej Polska-Wirek (ul. Oddziałów Młodzieży
Powstańczej 14, Ruda Ślaska), od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje przeniesiona do Przychodni Brackiej Halemba (ul. Kłodnicka 59, Ruda Śląska).

Pacjenci, którzy dotychczas korzystali ze świadczeń medycznych w ramach ww. poradni, będą mogli kontynuować leczenie w nowej lokalizacji. Świadczenia medyczne będą realizowane w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie.