Zmiana miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych<br>w Katowicach

Uwaga! Zmiana miejsc udzielania świadczeń medycznych!

Informujemy,  iż  z  dniem  1  marca  br.  zmianie  ulegną  miejsca  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  w  Przychodni  Brackiej  Wujek.

W związku z reorganizacją struktury placówek Fundacji usługi medyczne świadczone dotychczas w Przychodni Brackiej Wujek realizowane będą od 1 marca br.:

  • w ramach PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ pacjenci dotychczas zadeklarowani w naszej przychodni będą mogli kontynuować opiekę medyczną w:

Przychodni Brackiej Staszicul. Mysłowicka 13, Katowice, tel. 32 255 28 56

Przychodnia Bracka Osiedlowa, ul. Brzozowa 20, Katowice, tel. 32 258 97 43


  • w ramach PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ, REUMATOLOGICZNEJ, MEDYCYNY PRACY oraz PRACOWNI USG pacjenci będą mogli korzystać ze świadczeń medycznych w:

Przychodni Brackiej Staszicul. Mysłowicka 13, Katowice, tel. 32 255 28 56


  • w ramach PORADNI NEUROLOGICZNEJ pacjenci będą mogli korzystać ze świadczeń medycznych w:

Przychodni Brackiej Staszicul. Mysłowicka 13, Katowice, tel. 32 255 28 56

Przychodni Brackiej Osiedlowa, ul. Brzozowa 20, Katowice, tel. 32 258 97 43