Zmiana miejsc udzielania świadczeń medycznych w ramach poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej

Szanowni Pacjenci!

W związku z zakończeniem od dnia 1 grudnia 2021 r. udzielania świadczeń medycznych w ramach poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w Przychodni Brackiej Wujek w Katowicach chcielibyśmy poinformować, iż nadal mogą Państwo korzystać z opieki medycznej w ramach ww. poradni w pozostałych Przychodniach Brackich.

Opiekę lekarzy specjalistów w poradniach chirurgii urazowo-ortopedycznej zapewniamy w: