Poradnia Zdrowia Psychicznego zajmuje się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego, jak i zaburzeń zachowania. W ramach poradni zdrowia psychicznego skorzystać można z konsultacji u lekarza psychiatry i psychologa/psychoterapeuty.

Poradnia Zdrowia Psychicznego najczęściej zajmuje się:

  • diagnostyką lekarską,
  • poradnictwem psychiatrycznym,
  • diagnostyką psychologiczną,
  • poradnictwem psychologicznym,
  • psychoterapią indywidualną,
  • psychoedukacją,
  • działaniami profilaktycznymi,
  • udzielaniem indywidualnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych w ramach opieki ambulatoryjnej,
  • udzielaniem świadczeń konsultacyjnych,
  • orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy.

Jak przebiega wizyta u specjalisty?

Diagnozę przeprowadza wspólnie psychiatra i psycholog zgodnie z potrzebami pacjenta. Stosowane metody pracy w poradni zdrowia psychicznego to: wywiad psychiatryczny, badanie psychiatryczne, rozmowa i wywiad psychologiczny, obserwacja, testy psychologiczne (kwestionariuszowe oraz testy projekcyjne).