Poradnie neurologiczne Fundacji „Unia Bracka” zajmują się rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu nerwowego (zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego).

Najczęściej leczonymi chorobami są:

 • padaczka,
 • migrena,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia pamięci,
 • stwardnienie rozsiane,
 • zaburzenia ruchowe,
 • choroba otępienna,
 • guz mózgu,
 • udar mózgu,
 • dyskopatia,
 • neuropatia,
 • choroba Alzheimera,
 • choroba Parkinsona.

Jak się przygotować do wizyty w poradni?

Podstawowym badaniem, które wykonuje specjalista neurologii, jest wywiad lekarski. Do wizyty u neurologa pacjent powinien przygotować się tak, jak do konsultacji u każdego innego lekarza specjalisty. Zaleca się skompletowanie dokumentacji medycznej i przygotowanie odpowiedzi na podstawowe pytania wywiadu lekarskiego (jakie występują objawy, od kiedy trwają, czy występują choroby towarzyszące, u jakich lekarzy leczy się na stałe, jakie przyjmuje leki itp.).

W naszych poradniach wykonywane są m. in.:

 • konsultacje neurologiczne,
 • konsultacje neurologiczne na potrzeby medycyny pracy.

Częstym narzędziem stosowanym przez lekarzy neurologów w trakcie diagnozowania pacjenta są badania laboratoryjne. Nasi pacjenci mają możliwości wykonania badań laboratoryjnych w każdej naszej przychodni.

W jakim obszarze działają poradnie neurologiczne Fundacji „Unia Bracka”?

Z usług naszych poradni oraz doświadczenia lekarzy neurologów korzystają pacjenci z terenu całego Śląska. Nasze poradnie znajdują się w Knurowie, Sosnowcu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej i Katowicach.

Wszystkie nasze poradnie neurologiczne udzielają świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.