Nasze pracownie EKG dysponują nowoczesnym sprzętem i pracuje w nich wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski.

Co to jest badanie EKG?

Elektrokardiografia (EKG) jest nieinwazyjną metodą badania kardiologicznego. Podczas badania rejestruje się elektryczną czynność mięśnia sercowego. Za pomocą aparatu EKG utrwala się impulsy elektryczne powstające w sercu, które świadczą o jego pracy. Impulsy są odbierane przez elektrody, zamocowane na skórze klatki piersiowej. Sygnały te są przetwarzane przez urządzenie (elektrokardiograf) i zapisywane na papierze lub ekranie monitora. W ten sposób powstaje tzw. krzywa EKG. Badanie EKG pozwala określić rytm i częstość pracy serca, wielkość komór sercowych oraz wykryć ewentualne zniszczenia serca, pogrubienia jego ścian czy nieprawidłowości w ukrwieniu serca.

Jak przygotować się do badania EKG?

Do badania EKG nie trzeba się przygotowywać.

Wybierz usługę:
Usługa realizowana jest w następujących przychodniach: