USG gałki ocznej – nowa usługa w Przychodni Brackiej Gliwice

Na czym polega USG gałki ocznej?

USG oka to jedno z badań wykorzystywanych w diagnostyce chorób oczu. Najczęściej jest wykorzystywane w przypadku braku możliwości oceny oka za pomocą okulistycznej lampy szczelinowej. Jest to nieinwazyjne, proste i bezbolesne badanie, dzięki któremu lekarz może ocenić zmiany i dokonać diagnozy licznych patologii w obrębie ciała szklistego, siatkówki, naczyniówki, twardówki oraz odcinka wewnętrzgałkowego nerwu wzrokowego.

Jego zaletą jest brak ograniczeń wiekowych. Wykonuje się je nawet w pierwszej dobie życia noworodka, kiedy inne badania są niemożliwe do wykonania lub zbyt obciążające dla dziecka. USG stosuje się między innymi w przypadkach oceny i diagnostyki guzów, torbieli i urazów gałki ocznej oraz jako badanie pomocnicze przy kwalifikacji do niektórych zabiegów okulistycznych.

Jakie są wskazania do wykonania USG gałki ocznej?

USG gałki ocznej wykorzystuje się między innymi w przypadku:

  • problemów z widzeniem, np. męty w polu widzenia, nagłe zaniewidzenie w jednym oku, błyski w oku,
  • objawów odwarstwienia siatkówki,
  • odłączenia naczyniówki,
  • stwierdzenia ciał obcych wewnątrzgałkowych,
  • diagnozy guzów wewnątrzgałkowych,
  • krwotoków i stanów zapalnych,
  • zapalenia wnętrza gałki ocznej.

Jak wygląda badanie USG gałki ocznej?

Badanie wykonuje się w pozycji leżącej lub półleżącej, gdy pacjent ma zamknięte powieki (tylko w wyjątkowych sytuacjach konieczne jest badanie przy otwartym oku). Badanie jest bezbolesne, a dla zwiększenia komfortu pacjent otrzymuje krople miejscowo znieczulające o krótkim czasie działania, które nie wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów. W czasie badania głowicą USG wzrok pod zamkniętą powieką skierowany jest na wprost lub na polecenie lekarza w innym kierunku. Podczas badania struktur oka lekarz wykonuje minimalny nacisk. Badanie trwa około 10 minut. USG gałki ocznej nie wymaga specjalnego przygotowania. Wystarczy nie nakładać na powieki kosmetyków czy maści. 

Gdzie można wykonać USG gałki ocznej?

USG gałki ocznej Gliwice

Już w czerwcu br. badanie ultrasonograficzne gałki ocznej będzie można wykonać w Przychodni Brackiej Gliwice przy ulicy Bojkowskiej 20. Pierwsza wizyta planowana jest na 5 czerwca 2023 r. Badanie wykonywane będzie w poradni okulistycznej przez lekarza okulistę. Można je wykonać odpłatnie lub w trakcie wizyty w poradni okulistycznej w ramach finansowania z NFZ.