Trwa nabór do bezpłatnego programu rehabilitacji 50 plus

Nadal trwa nabór do programu bezpłatnej rehabilitacji ze środków UE dla osób 50 plus!

W  Przychodniach  Brackich  wciąż trwa  rekrutacja  do  projektu  pn.  Bracki  program  rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kto może skorzystać z bezpłatnego programu rehabilitacji?

  • miejsce zamieszkania: województwo śląskie,
  • wiek: kobiety 50 – 59 lat; mężczyźni 50 – 64 lata,
  • stan zdrowia: rozpoznana choroba przewlekła układu kostno – stawowego lub mięśniowego (jedno z następujących schorzeń: zwyrodnienie wielostawowe, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, stawu kolanowego, pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego i inne zwyrodnienia stawów, spondyloza, choroby krążków międzykręgowych szyjnych i inne choroby krążka międzykręgowego, bóle grzbietu),
  • rehabilitacja: niekorzystanie, w ciągu ostatnich 6 miesięcy, z rehabilitacji finansowanej z NFZ, ZUS, KRUS, PFERON w zakresie ww. jednostek chorobowych.

Jakie świadczenia oferowane są uczestnikom bezpłatnego programu rehabilitacji?

  • 15- dniowe turnusy rehabilitacyjne,
  • konsultacje ze specjalistą rehabilitacji medycznej,
  • konsultacje z fizjoterapeutą,
  • edukacja z zakresu zdrowia, dietetyki oraz psychologii.

Więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ!