Nieruchomość gruntowa w Knurowie na sprzedaż

Zarząd Fundacji „Unia Bracka” z siedzibą w Rudzie Śląskiej ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Kopalnianej 2.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • właściciel: Fundacja „Unia Bracka” z siedzibą w Rudzie Śląskiej w udziale 1/1 części,
 • położenie: powiat gliwicki, województwo śląskie, gmina Knurów, ul. Kopalniana 2,
 • jednostka ewidencyjna: Knurów [240501_1],
 • obręb ewidencyjny: Knurów [0001],
 • numery działek: 2131, 2132,
 • powierzchnia działek:
  • działka nr 2131 – prawo własności działki gruntowej o powierzchni 0,2200 ha,
  • działka nr 2132 – prawo własności działki gruntowej o powierzchni 0,1827 ha,
  • łączna powierzchnia działek gruntowych wynosi 0,4027 ha.

Położenie i stan zagospodarowania działek:

Działki nr 2131 i 2132 o powierzchni łącznej 0,4027 ha są niezabudowane, stanowią teren częściowo utwardzony asfaltem (od strony wjazdu), a także tłuczniem (utwardzony teren pod wyburzonym budynkiem), natomiast w pozostałej części stanowią obszar porośnięty drzewami i krzewami. Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio od ulicy Kopalnianej o nawierzchni z kostki betonowej. Kształt nieruchomości korzystny, prostokątny.

Cena nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Kopalnianej wynosi 866 000‬,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 gr).

Kontakt:

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Sprzedającego: Ruda Śląska, ul. Kokota 172, II piętro, pokój nr 1 oraz pod numerem telefonu: 32 240 10 65 wew. 170 – Joanna Kasperczyk Kierownik Zespołu Techniczno – Majątkowego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie: PRZETARGI.