Medycyna podróży – czyli jak bezpiecznie podróżować?

Czy wiesz, co to jest medycyna podróży?

Nasze podróże wykraczają coraz częściej poza granice Europy – czy wiemy jednak kiedy przygotowanie do naszego urlopu powinniśmy skonsultować z naszym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzem medycyny podróży? Medycyna podróży jest stosunkowo nową dziedziną, prężnie rozwijającą się, która budzi zainteresowanie coraz większej liczby osób. Nadal jednak często pozostaje zagadką w czym może nam pomóc. Nasz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Anna Kokoszka z Przychodni Brackiej Polska-Wirek w Rudzie Śląskiej radzi…

Kto powinien skonsultować swoje plany urlopowe z lekarzem?

Przede wszystkim zachęcam do tego osoby wyjeżdżające w dalekie zakątki świata strefy tropikalnej
i subtropikalnej – takie podróże często wymagają obowiązkowych szczepień, które umożliwiają wjazd do wybranego kraju. Od kilkunastu lat możemy zaobserwować zainteresowanie pacjentów nie tylko szczepieniami, ale także poradami lekarskimi, aby świadomie i bezpiecznie podróżować. Takie konsultacje zalecam szczególnie osobom podróżującym do krajów o niskim standardzie sanitarnym i endemicznym występowaniu niektórych chorób tropikalnych.

Kiedy należy wybrać się na taką konsultację?

Gdy już wybieżemy tropikalny kierunek naszego urlopu powinniśmy przede wszystkim pamiętać o zaplanowaniu  konsultacji z odpowiednim wyprzedzeniem przed podróżą. Niestety większość pacjentów zgłasza się na taką poradę za późno. Bezpiecznym czasem pierwszej konsultacji jest okres 6 miesięcy przed wyprawą. Wynika to z faktu, że część szczepień
to schematy wielodawkowe, a odstępy między pierwszą a drugą dawką szczepienia mogą wynosić nawet do 6 miesięcy, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed ekspozycją. Jeśli zatem nie chcemy rezygnować z naszych planów pomyślmy z wyprzedzeniem o wizycie u lekarza.

Jakie szczepienia warto przyjąć przed podróżą?

Odnosząc się już do samych szczepień, możemy je podzielić na te obowiązkowe, których brak uniemożliwi nam wjazd do danego kraju oraz zalecane. W takim przypadku powinniśmy otrzymać międzynarodową książeczkę szczepień. Do szczepień obowiązkowych należy, szczepienie przeciwko żółtej gorączce, w rejonach endemicznego występowania choroby jak Afryka i Ameryka Południowa oraz szczepienie przeciwko chorobie meningokokowej w Arabii Saudyjskiej i niektórych krajach Afryki. Szczepieniami zalecanymi są szczepienia przeciwko: WZW typu A i B, błonnicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelites, durowi brzusznemu, wściekliźnie, cholerze, w niektórych przypadkach japońskiemu zapaleniu mózgu i kleszczowemu zapaleniu mózgu. Powyższe szczepienia dobiera się w zależności od rejonu endemicznego występowania choroby, w który się udajemy.

Czym zajmuje się medycyna podróży?

Medycyna podróży to nie tylko szczepienia. To także profilaktyka i bezpieczeństwo podczas podróży, zwłaszcza wśród pacjentów z chronicznymi schorzeniami oraz odpowiednie skompletowanie apteczki podróżnej. Podczas konsultacji z lekarzem, pacjentowi są udzielane informacje jak minimalizować ryzyko zakażenia na daną chorobę. Ważnym aspektem podczas ochrony osobistej, jest stosowanie odpowiednich repelentów przeciwko owadom, zwłaszcza komarom, które w tropikalnym klimacie przenoszą niebezpieczne dla zdrowia choroby, na które nie ma odpowiednich szczepień. Do takich chorób zaliczmy między innymi malarię, gdzie możemy zastosować odpowiednią chemiprofilaktykę. W trakcie konsultacji z lekarzem zostaniemy szczegółowo poinformowani o wskazaniach i leczeniu. W kompletowaniu apteczki podróżnej, istotną kwestią jest to, aby pamiętać o możliwości wwożenia leków do danego kraju. Niektóre leki wymagają odpowiedniego zaświadczenia przetłumaczonego na język angielski, aby je bezpiecznie przewieźć. Tyczy się to głównie silnych leków przeciwbólowych oraz psychotropowych. Osoby, które leczą się z powodu chorób przewlekłych, powinny zawsze posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia i stosowanych lekach.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Bezpieczna podróż do krajów egzotycznych wymaga odpowiedniego przygotowania, aby w pełni korzystać i cieszyć się ze spędzonego czasu. Wcześniejsza konsultacja np. z lekarzem medycyny podróży pozwoli nie tylko zapoznać się ze specyfiką sytuacji klimatycznej, epidemiologicznej i sanitarnej, ale również pozwoli zaplanować i wykonać niezbędne oraz zalecane szczepienia.