Leczenie nietrzymania moczu u kobiet

Problem nietrzymania moczu dotyczy już co czwartej kobiety w Polsce. Cierpią z tego powodu zarówno osoby dojrzałe jak i młode. Choć dla wielu Pań jest to wstydliwy problem, jednak nie warto czekać z jego rozwiązaniem. Prawidłowa diagnoza to pierwszy krok do wyleczenia.

Dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu mają negatywny wpływ na codzienne życie kobiet cierpiących na tę przypadłość. Są powodem obniżenia jakości życia m.in. ograniczając kontakty rodzinne i towarzyskie, życie seksualne a nawet powodując stany depresyjne. Dzisiejsza medycyna oferuje jednak wiele metod leczenia, dostosowanych do typu i zaawansowania tego schorzenia, dzięki którym pacjentki odzyskują kontrolę nad pęcherzem oraz radość życia.

Świadomość dostępnych metod leczenia.

Brak odpowiedniej informacji w zakresie możliwości leczenia nietrzymania moczu powoduje, że wiele kobiet nie szuka pomocy, pozostając ze swoim problemem całkowicie same. Tymczasem wystarczy zgłosić się na konsultację do poradni położniczo-ginekologicznej w Przychodni Brackiej Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu lub Przychodni Brackiej Guido w Zabrzu, aby uzyskać pomoc ginekologów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii nietrzymania moczu u kobiet.

Jak diagnozuje się nietrzymanie moczu?

Wstępna diagnostyka uroginekologiczna przeprowadzana w poradni położniczo-ginekologicznej obejmuje oprócz specjalistycznego badania lekarskiego badanie USG uroginekologiczne, którego rola znacząco wzrasta. Pozwala na rozpoznanie dolegliwości związanych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, pęcherzem nadreaktywnym zarówno suchym, jak i mokrym oraz zaleganiem moczu po opróżnieniu pęcherza na tle wypadania ścian pochwy.

Badanie uroginekologiczne oprócz określenia wielkości zalegania moczu ma za zadanie potwierdzenie występowania wysiłkowego nietrzymania moczu oraz określenie jego przyczyny związanej np. z niewydolnością zwieracza wewnętrznego cewki moczowej lub nadmiernej ruchomości szyi pęcherza. Ponadto pozwala zróżnicować wysiłkowe nietrzymanie moczu od naglącego nietrzymania moczu. Odgrywa zasadniczą rolę w diagnostyce pacjentek pozwalając na wykrycie:

 • mieszanej postaci nietrzymania moczu,
 • ukrytego wysiłkowego nietrzymania moczu przed zabiegiem korygującym wypadanie narządów miednicy,
 • pęcherza z obniżonym napięciem tj. nietrzymania moczu z przepełnienia.

Badanie urodynamiczne w diagnostyce nietrzymania moczu.

Diagnostyka urodynamiczna, którą przeprowadzamy w pracowni urodynamicznej w Przychodni Brackiej Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, jest kolejnym etapem w diagnozowaniu pacjentek. Stosowana jest przed uroginekologicznym leczeniem operacyjnym, po nieskutecznym leczeniu operacyjnym lub w powikłaniach po tym leczeniu czy niejasnych objawach, jak ciągłe wyciekanie moczu. Pomimo, iż nazwa „badanie urodynamiczne” wskazuje na pojedyncze badanie to pod tym pojęciem kryje się kilka procedur medycznych umożliwiających postawienie właściwej diagnozy:

 • uroflowmetria,
 • cystometria,
 • profilometria,
 • badanie ciśnieniowo – przepływowe,
 • elektromiografia (EMG).

Leczenie nietrzymania moczu krok po kroku…

Terapia pacjentek z nietrzymaniem moczu w zespole pęcherza nadreaktywnego rozpoczyna się w pierwszym etapie od leczenia behawioralnego. Polega ono na aktywnym włączeniu się pacjentki w proces leczenia m. in. poprzez:

 • trening pęcherza moczowego tj. zaplanowane mikcje (oddawanie moczu) w ustalonych odstępach czasowych oraz zwiększenie odstępów pomiędzy mikcjami,
 • kontrolę ilości przyjmowanych płynów oraz zmniejszenie ilości spożywania kofeiny i cytrusów,
 • modyfikację stylu życia m. in. redukcję masy ciała, zaprzestanie palenia tytoniu, eliminację zaparć,
 • wykonywanie ćwiczeń mięśni dna miednicy Kegla.

W wielu przypadkach konieczne jest przejście do kolejnego etapu jakim jest farmakoterapia.

W obu naszych przychodniach zarówno Przychodni Brackiej Kazimierz-Juliuszw Sosnowcu jak i w Przychodni Brackiej Guido w Zabrzu prowadzona jest diagnostyka uroginekologiczna oraz kwalifikacja pacjentek do pierwotnego leczenia operacyjnego. Ponadto prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentek z powikłaniami pooperacyjnymi z określeniem przyczyn tych powikłań po wcześniejszym leczeniu operacyjnym w różnych ośrodkach z całego Śląska. W następstwie tej diagnostyki przeprowadzana jest kwalifikacja do leczenia operacyjnego naprawczego do różnych typów zabiegów.

Leczenie operacyjne naprawcze oparte jest o autorską metodę operacyjną dr n. med. Z. Jezierskiego usuwania nieprawidłowo położonych slingów podcewkowych. Następnie po wygojeniu rany operacyjnej wdrażana jest kolejna diagnostyka nietrzymania moczu tj. badanie uroginekologicze, uroginekologiczne badanie USG dna miednicy oraz badanie urodynamiczne. W wyniku postawionego rozpoznania wdrażane jest zazwyczaj naprawcze leczenie operacyjne.

Gdzie się leczyć?

Leczenie nietrzymania moczu w Przychodniach Brackich

lek. Krzysztof Solana
Specjalista położnictwa i ginekologii
ul. Ogrodowa 1, Sosnowiec
tel. 32 296 96 21 / 795 107 477

dr n. med. Zbigniew Jezierski
Specjalista położnictwa i ginekologii
ul. ks. Jana Dzierżona 11a, Zabrze
tel.32 707 67 00