Co to jest Bracki Program Rehabilitacji?

Projekt pn. „Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego” skierowany jest do pacjentów z chorobą układu kostno-stawowego lub mięśniowego, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają szybkiej i kompleksowej rehabilitacji. Każdy uczestnik programu objęty jest indywidualnym planem terapii dostosowanym do jego potrzeb związanych ze zdiagnozowanymi schorzeniami. Dzięki uzyskanym świadczeniom medycznym pacjent powinien odczuć znaczącą poprawę swojego stanu zdrowia oraz jakości życia, dzięki czemu pozostanie aktywny zawodowo. Osobom poszukującym pracy udział w projekcie umożliwi powrót do aktywności zawodowej.

W Przychodniach Brackich nadal trwa nabór do programu BEZPŁATNEJ rehabilitacji ze środków UE dla osób 50 plus, z którego mogą skorzystać pacjenci z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego. Program realizowany jest do 30 czerwca 2023 roku.

Kto może zostać uczestnikiem programu?

Uczestnikami Brackiego Programu Rehabilitacji mogą zostać osoby bezrobotne oraz osoby pracujące, które spełnią następujące warunki:

  • miejsce zamieszkania: województwo śląskie,
  • wiek: kobiety 50 – 59 lat; mężczyźni 50 – 64 lata,
  • stan zdrowia: problemy zdrowotne układu kostno-stawowego lub mięśniowego (np. zwyrodnienie wielostawowe, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, stawu kolanowego, pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego i inne zwyrodnienia stawów, spondyloza, choroby krążków międzykręgowych szyjnych i inne choroby krążka międzykręgowego, bóle grzbietu),
  • rehabilitacja: w ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent nie mógł korzystać z rehabilitacji finansowanej z NFZ, ZUS, KRUS, PFRON w zakresie ww. schorzeń.

Co zapewniamy?

Każdemu uczestnikowi programu zapewniamy:

  • konsultacje specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
  • konsultacje fizjoterapeuty,
  • 15-dniowy turnus zabiegów rehabilitacyjnych,
  • zajęcia z zakresu psychoedukacji, edukacji zdrowotnej oraz dietetycznej.

Gdzie realizujemy Bracki Program Rehabilitacji?

Projekt realizowany jest w pracowniach rehabilitacji w wybranych Przechodniach Brackich. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio na numer wewnętrzny pracowni rehabilitacji wybranej Przychodni Brackiej.

Aby wziąć udział w Brackim Programie Rehabilitacji należy zapoznać się z REGULAMINEM, wypełnić dokumenty rekrutacyjne (FORMULARZ, OŚWIADCZENIE) i dostarczyć je do pracowni rehabilitacji jednej z Przychodni Brackich, w której chce się skorzystać z projektu.